Svet-Stranek.cz
nikto neocení genialitu vašich slov viac ako váš pes :-)
Bullterrier Z LIKAVY

DORRIS, DOLLY, DONNA, DELANA a DEFENDRA:nikto neocení genialitu vašich slov viac ako váš pes :-)

DORRIS, DOLLY, DONNA, DELANA a DEFENDRA

DORRIS - 7-dňová
DORRIS - 15-dňová
DORRIS - 15-dňová
DORRIS - 15-dňová
DORRIS - na fotke 3-týždňová
DORRIS - na fotke 4-týždňová
DORRIS - na fotke 4 a pol-týždňová
DORRIS - na fotke 5-týždňová
DORRIS - na fotke 3-mesačná
DORRIS - 8-mesačná
DORRIS - na fotke 1-ročná
DORRIS - na fotke 1-ročná
DOLLY - 7-dňová
DOLLY - 15-dňová
DOLLY - 15-dňová
DOLLY - 15-dňová
DOLLY - na fotke 3-týždňová
DOLLY - na fotke 4-týždňová
DOLLY - na fotke 5-týždňová
DOLLY - na fotke 5 a pol-týždňová
DOLLY - na fotke 5 a pol-týždňová
DOLLY - na fotke 5-mesačná
DONNA - 7-dňová
DONNA - 15-dňová
DONNA - 15-dňová
DONNA - 15-dňová
DONNA - na fotke 3-týždňová
DONNA - na fotke 3-týždňová
DONNA - na fotke 4-týždňová
DONNA - na fotke 5-týždňová
DONNA - na fotke 5 a pol-týždňová
DONNA - 1 ročná
DONNA - onedlho 2-ročná
DELANA - 7-dňová
DELANA - 15-dňová
DELANA - 15-dňová
DELANA - na fotke 3-týždňová
DELANA - na fotke 3 a pol-týždňová
DELANA - na fotke 4-týždňová
DELANA - na fotke 4 a pol-týždňová
2 a pol-mesačná
3 a pol-mesačná
DELANA - na fotke 1-ročná
DEFENDRA - 7-dňová
DEFENDRA  - 7-dňová
DEFENDRA  - 15-dňová
DEFENDRA  - 15-dňová
DEFENDRA  - 15-dňová
DEFENDRA - na fotke 3-týždňová
DEFENDRA - na fotke 3 a pol-týždňová
DEFENDRA - na fotke 4-týždňová
DEFENDRA - na fotke 8 a pol-týždňová